Open A2 – Egzamin teoretyczny do kategorii otwartej A2 pilota drona uprawniającego do wykonywania lotów w zasięgu wzroku VLOS dronami o masie od 500 g do 2 kg, bez nadanej klasy, w odległości nie mniejszej niż 50 m od ludzi (dla A3 150 m od ludzi). 

Aby wziąć udział w egzaminie, należy: 

  • Zarejestrować się na stronie https://drony.ulc.gov.pl, ukończyć szkolenie oraz zaliczyć egzamin podkategorii A1/A3. 
  • Zapisać się na naszej platformie na kurs, wypełniając prosty formularz
  • Wykupić w naszym sklepie egzamin teoretyczny. 
  • Założyć konto na platformie elearning.geohydron.pl oraz dopisać się do kursu OPEN A2. 
  • Złożyć oświadczenie o ukończeniu szkolenia praktycznego w trybie samokształcenia (wzór dostępny na platformie). 

1. Egzaminy do uzyskania uprawnień OPEN A2 odbywają się dwa razy w tygodniu: 

  • piątek, godz. 16:00 oraz 19:00 

2.  Kursant musi dysponować komputerem wraz z kamerą o przyzwoitej rozdzielczości. Kamera jest włączona podczas egzaminu. 

3. Egzamin składa się z 30 pytań z następujących zagadnień: 

  • meteorologia, 
  • osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie, 
  • techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi. 
  1. Zaliczenie wymaga udzielenia minimum 75% prawidłowych odpowiedzi. Na rozwiązanie testu przewidziane jest 30 minut.  

W przypadku niezaliczenia testu, należy wykupić ponownie możliwość udziału w egzaminie i zapisać się na kolejny termin.  

W ramach jednej opłaty przysługuje jedno podejście. 

5. Po zaliczonym pozytywnie egzaminie i skompletowaniu dokumentów kursanta, wyniki przesyłane są do Urzędu Lotnictwa Cywilnego.