W naszej ofercie znajduje się usługa badania jakości powietrza badanie smogu przy wykorzystaniu profesjonalnego drona z czujnikiem analizy powietrza. Badanie polega na pobraniu próbki z dymu bezpośrednio z komina. Dane z czujnika otrzymujemy już w trakcie lotu i są one przesyłane do operatora. Dodatkowo, każdą tego typu inspekcję możemy podsumować w postaci szczegółowego raportu oraz w formie naniesienia danych ze współrzędnymi geograficznymi na wirtualną mapę. 

Co jesteśmy w stanie wykryć, wykorzystując czujnik pomiaru zanieczyszczeń zintegrowany z dronem:  

 • spalanie lakierowanego drewna, 
 • spalanie tzw. sklejek, 
 • spalanie produktów z tworzyw sztucznych, 
 • wykrywanie stężenia dla następujących cząsteczek: pyły zawieszone PM 1; PM 2,5, PM 10 oraz dla substancji chemicznych: formaldehyd, cząsteczki organiczne, chlorowodór, amoniak,
 • pomiar warunków środowiskowych. 

Istnieje również badanie opcjonalne takich parametrów jak: 

 • PM 1, 
 • CL (chlor), 
 • CO (tlenek węgla), 
 • CO2 (dwutlenek węgla), 
 • CH4 (metan), 
 • H2S (siarkowodór), 
 • SO2 (dwutlenek siarki), 
 • NH3 (amoniak), 
 • O3 ( azot), 
 • PH3 (fosforowodór), 
 • licznik Geigera-Mullera. 
badanie smogu
BADANIE SMOGU 2