zadowolonych klientów
0 %
godzin lotów
0
przeszkolonych pilotów
0
pozytywnych opinii
0 %

Open A2 – Egzamin teoretyczny do kategorii otwartej A2 pilota drona uprawniającego do wykonywania lotów w zasięgu wzroku VLOS dronami o masie od 500 g do 2 kg, bez nadanej klasy, w odległości nie mniejszej niż 50 m od ludzi (dla A3 150 m od ludzi). 

NSTS-01 – europejskie uprawnienia pilota drona do wykonywania lotów w zasięgu widoczności wzrokowej VLOS lub z widokiem pierwszej osoby (FPV) z użyciem bezzałogowych statków powietrznych kategorii szczególnej o masie < 4 kg

NSTS-06 – europejskie uprawnienia pilota drona do wykonywania lotów w zasięgu widoczności wzrokowej VLOS, jak i poza zasięgiem widoczności wzrokowej BVLOS, z użyciem bezzałogowych statków powietrznych typu wielowirnikowiec (MR) kategorii szczególnej o masie < 25 kg.

NSTS-05 – europejskie uprawnienia pilota drona do wykonywania lotów w zasięgu widoczności wzrokowej VLOS, jak i poza zasięgiem widoczności wzrokowej BVLOS, z użyciem bezzałogowych statków powietrznych kategorii szczególnej o masie < 4 kg.

INSPEKCJE Przy użyciu BSP wyposażonego w odpowiedni rodzaj kamery jesteśmy w stanie wykonać każdy rodzaj inspekcji. Wszystko uzależnione jest od typu zlecenia.

GEODEZJA Świadczymy usługi z dziedziny fotogrametrii niskiego pułapu przy użyciu naszych dronów. Ortofotomapy stosuje się wszędzie tam, gdzie potrzebne jest precyzyjne i dokładne odwzorowanie terenu (na potrzeby pomiarów lub wizualizacji).

MONITORING INWESTYCJI Dron stanowi niezwykle pomocne narzędzie w branży budowlanej. Wśród jego potencjalnych zastosowań w tym sektorze można wymienić np. audyt inwestycji.

ENERGETYKA Wykonujemy okresowe inspekcje turbin wiatrowych. Kompozytowe łopaty są podatne na mikrouszkodzenia oraz mikropęknięcia. Odnajdywanie tych uszkodzeń tradycyjną metodą jest procesem bardzo czasochłonnym, niebezpiecznym i generuje duże koszty.