Lokalizacja dronów DJI po stracie łączności z dronem co stanowi kluczowe wsparcie dla operatorów dronów, którzy mogą napotkać problemy z utrzymaniem łączności ze swoimi maszynami. W dzisiejszych czasach drony DJI są szeroko wykorzystywane w różnych dziedzinach, takich jak fotografia, filmowanie, inspekcje techniczne czy monitorowanie środowiska.

INSPEKCJE Przy użyciu BSP wyposażonego w odpowiedni rodzaj kamery jesteśmy w stanie wykonać każdy rodzaj inspekcji. Wszystko uzależnione jest od typu zlecenia.

GEODEZJA Świadczymy usługi z dziedziny fotogrametrii niskiego pułapu przy użyciu naszych dronów. Ortofotomapy stosuje się wszędzie tam, gdzie potrzebne jest precyzyjne i dokładne odwzorowanie terenu (na potrzeby pomiarów lub wizualizacji).

MONITORING INWESTYCJI Dron stanowi niezwykle pomocne narzędzie w branży budowlanej. Wśród jego potencjalnych zastosowań w tym sektorze można wymienić np. audyt inwestycji.

ENERGETYKA Wykonujemy okresowe inspekcje turbin wiatrowych. Kompozytowe łopaty są podatne na mikrouszkodzenia oraz mikropęknięcia. Odnajdywanie tych uszkodzeń tradycyjną metodą jest procesem bardzo czasochłonnym, niebezpiecznym i generuje duże koszty.

ROLNICTWO I LEŚNICTWO Nalot dronem ze specjalnie dobraną kamerą lub zestawem czujników dostarcza wyczerpujących informacji na temat wilgotności gleby, stężenia nawozów i mikroelementów, rozwoju roślin, występowania chorób, szkodników i chwastów oraz dojrzałości plonów.

BADANIE SMOGU W naszej ofercie znajduje się usługa badania jakości powietrza przy wykorzystaniu profesjonalnego drona z czujnikiem analizy powietrza. Badanie polega na pobraniu próbki z dymu bezpośrednio z komina. Dane z czujnika otrzymujemy już w trakcie lotu i są one przesyłane do operatora.

TERMOWIZJA Termowizja określa przyczyny utraty ciepła i jest jedną z metod diagnostyki obiektów polegającej na pomiarze promieniowania w paśmie podczerwieni. Efektem takiego pomiaru jest obraz widzialny rozkładu temperatury na powierzchni obiektu mierzonego zwanego termogramem.

HYDROGRAFIA
Oferujemy wykonywanie następujących usług hydrograficznych jak:

● pomiary batymetryczne i sonarowe w strefie przybrzeżnej obszarów morskich, w portach oraz na wodach śródlądowych,
● pomiary batymetryczne zbiorników wodnych z wyznaczeniem stopnia ich zalądowienia, …