Szkolenie pt. „Teledetekcja w Rolnictwie” składa się z części teoretycznej (wykłady) oraz praktycznej (warsztaty). Szkolenie dedykowane jest dla osób, które chcą zapoznać się bliżej z tematyką pozyskiwania danych w rolnictwie przy użyciu kamer RGB/Multispektralnych oraz analizą wskaźnika wegetacji upraw. 

Uczestnicy szkolenia zdobędą ogólną wiedzę teoretyczną na temat teledetekcji oraz jej różnych zastosowań. Dodatkowo nauczą się w sposób praktyczny wykorzystywać różne sensory w planowaniu i wykonywaniu lotów z wykorzystaniem UAV oraz satelitarnych wielospektralnych oraz radarowych danych typu open-source w badaniach środowiskowych. Posiądą wiedzę i umiejętności z zakresu przetwarzania danych pozyskanych sensorami wielospektralnymi w rolnictwie oraz integracji ich z ogólnodostępnymi danymi satelitarnymi.[Podział zawijania tekstu]Zajęcia praktyczne (w formie warsztatów) prowadzone są z wykorzystaniem danych pozyskanych z pokładu UAV oraz danych open-source. Uczestnicy zostają zapoznani z prowadzeniem analiz i przetworzeń w oprogramowaniu Pix4D oraz programach open-source, np. QGIS.