Fotogrametria niskiego pułapu – szkolenie ma na celu wprowadzenie uczestnika w zagadnienia merytoryczne i praktyczne przygotowanie oraz wykonanie prac związanych z pozyskiwaniem danych terenowych z wykorzystaniem Bezzałogowych Statków Powietrznych. 

W trakcie szkolenia kursant poznaje podstawowe zagadnienia wykonywania lotów zgodnie z praktyką fotogrametryczną. Program szkolenia obejmuje zajęcia praktyczne z wykorzystania specjalistycznego oprogramowania fotogrametrycznego. 

Szkolenie teoretyczne trwa min. 12 godzin i jest prowadzone w 2 wersjach do wyboru: 

 1. Szkolenie stacjonarne – 2 dni 
 1. Szkolenie na platformie e-learningowej – 12 godzin 

Zakres szkolenia teoretycznego: 

Wprowadzenie teoretyczne do fotogrametrii lotniczej i bezzałogowych statków powietrznych 

 1. Źródła prawa regulujące loty za pomocą BSP. 
 1. Użycie BSP w fotogrametrii. 
 1. Rodzaje nalotów i odpowiedni dobór sprzętu. 
 1. Rodzaje produktów fotogrametrycznych. 
 1. Proces powstawania produktów fotogrametrycznych. 
 1. Kalibracja kamer. 
 1. Omówienie działania systemów GNSS oraz metody ich wykorzystania. 
 1. Osnowa fotogrametryczna – rodzaje i przeznaczenie. 

Przygotowanie do lotu 

 1. Omówienie dostępnych aplikacji do planowania misji fotogrametrycznych. 
 1. Planowanie przykładowych misji. 

Szkolenie praktyczne trwa 4 godziny. 

Zakres szkolenia praktycznego: 

Przeprowadzenie nalotu fotogrametrycznego 

 1. Przygotowanie do wykonania nalotu fotogrametrycznego w zasięgu wzroku. 
 1. Obsługa naziemna BSP. 
 1. Praktyczne przygotowanie misji fotogrametrycznej. 
 1. Nalot fotogrametryczny. 
 1. Czynności kontrolne. 

Przygotowanie produktów fotogrametrycznych na przykładzie aplikacji Pix4D Mapper lub innych 

 1. Kontrola danych pozyskanych w terenie. 
 1. Przeprowadzenie procesu aerotriangulacji. 
 1. Przygotowanie NMTP oraz MESH. 
 1. Przygotowanie ortofotomapy. 
 1. Analiza oraz kontrola produktów fotogrametryczny. 
 1. Dyskusja na temat praktycznych aspektów zastosowania BSP.