Termowizja określa przyczyny utraty ciepła i jest jedną z metod diagnostyki obiektów polegającej na pomiarze promieniowania w paśmie podczerwieni. Efektem takiego pomiaru jest obraz widzialny rozkładu temperatury na powierzchni obiektu mierzonego zwanego termogramem. 

W naszej ofercie znajdą Państwo: 

  • inspekcję budynków zarówno mieszkalnych, jak i przemysłowych, pod kątem strat ciepła,  
  • inspekcję sieci ciepłowniczej w celu zlokalizowania ewentualnych wycieków, 
  • inspekcję przyłączy wodociągowych oraz instalacji przeciwpożarowych pod kątem wycieków, 
  • inspekcję linii wysokiego napięcia, trakcji kolejowych – jesteśmy w stanie wykryć m.in. korozję, zużycie i przerwanie przewodów energetycznych, zidentyfikować znajdującą się zbyt blisko linii przesyłowych roślinność, 
  • monitoring terenów leśnych, ocenę ryzyka wystąpienia pożaru, inwentaryzację zwierząt, 
  • inspekcję paneli fotowoltaicznych pod kątem lokalizacji mikrouszkodzeń. 

Dzięki wykorzystaniu drona z kamerą termowizyjną jesteśmy w stanie szybko oraz dokładnie wykonać kontrolę powierzchni dachów czy też powierzchni bocznych. Właściwe wykorzystanie kamery termowizyjnej pozwala na szybką diagnozę ilości traconego ciepła w budynku na skutek nieszczelności. 

Taka metoda jest bardzo dokładna i ekonomiczna. Regularnie prowadzone kontrole pozwalają zaoszczędzić znaczne środki finansowe oraz dają możliwość likwidacji usterek odpowiednio szybko. 

dji zenmuse h20t 04
TERMOWIZJA 2