UAVO NSTS 01 

Opis szkolenia: 

NSTS-01 – europejskie uprawnienia pilota drona do wykonywania lotów w zasięgu widoczności wzrokowej VLOS lub z widokiem pierwszej osoby (FPV) z użyciem bezzałogowych statków powietrznych kategorii szczególnej o masie < 4 kg. Szkolenie daje możliwość wykonywania operacji lotniczych o tzw. średnim ryzyku nad obszarami zaludnionymi, zachowując bezpieczną odległość do wysokości 120 m AGL. 

Szkolenie teoretyczne trwa min. 12 godzin i jest prowadzone na platformie e-learningowej. 

Zakres szkolenia teoretycznego: 

 1. Przepisy lotnicze. 
 1. Ograniczenia możliwości człowieka. 
 1. Procedury operacyjne. 
 1. Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko w powietrzu. 
 1. Ogólna wiedza na temat systemów bezzałogowych statków powietrznych. 
 1. Meteorologia. 
 1. Osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie. 
 1. Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi. 

Szkolenie praktyczne trwa 4 godziny z instruktorem, w tym znajduje się 1 godzina praktyki naziemnej. 

Zakres szkolenia praktycznego: 

 1. Praktyka naziemna obejmuje m.in. takie zagadnienia jak przygotowanie drona do lotu, sprawdzenie i ocenę jego stanu technicznego, zaplanowanie operacji oraz ocenę ryzyka, obsługę aplikacji Drone Radar, znajomość podstawowych czynności, które należy podjąć w przypadku sytuacji awaryjnej. 
 1. Start oraz lądowanie. 
 1. Wykonywanie dokładnych i kontrolowanych manewrów w locie na różnych wysokościach i w różnych odległościach. 
 1. Loty w warunkach odbiegających od normy w sytuacjach niebezpiecznych. 
 1. Czynności po zakończeniu lotu. 

Aby rozpocząć szkolenie NSTS, wcześniej należy: 

 1. Zarejestrować się jako operator i pilot na platformie Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz zdobyć uprawnienia A1/A3. Można zrobić to bezpłatnie tutaj: https://drony.ulc.gov.pl. 
 1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy ze swoimi danymi, podając dodatkowo miasto, w którym chce się przeprowadzić szkolenie oraz jego formę (stacjonarna, e-learning). 
 1. Po pozytywnej realizacji całości zgłoszenia otrzymuje się od nas informację organizacyjną.  
 1. Szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym oraz praktycznym prowadzonym przez instruktora. 
 1. W cenę szkolenia wliczone są materiały szkoleniowe, dostęp do platformy oraz egzamin teoretyczny i praktyczny. 
 1. Aby przystąpić do szkolenia, trzeba mieć ukończone 16 lat. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. 

Egzaminy: 

Egzamin składa się z dwóch części – teoretycznej oraz praktycznej. 

Egzamin teoretyczny 

Część teoretyczna realizowana jest na platformie e-learningowej. Kursant otrzymuje test do rozwiązania, w którym jest 80 pytań. Czas na rozwiązanie testu to 60 minut. Aby zdać test, należy udzielić prawidłowej odpowiedzi na minimum 75% pytań. 

Egzamin praktyczny 

Egzamin praktyczny odbywa się po części teoretycznej szkolenia.