Przy użyciu BSP wyposażonego w odpowiedni rodzaj kamery jesteśmy w stanie wykonać każdy rodzaj inspekcji. Wszystko uzależnione jest od typu zlecenia.  

W naszej ofercie znajdują się: 

    • audyty inwestycyjne głównie występujące w branży budowlanej, 
    • inspekcja mostów, wiaduktów pod kątem wykrywania uszkodzeń, pęknięć, 
    • inspekcje linii wysokiego lub średniego napięcia pod kątem odnajdywania uszkodzeń oraz wszelkiego rodzaju nieprawidłowości (światło widzialne, podczerwień). 

Nasze inspekcje mogą mieć charakter okresowych przeglądów infrastruktury lub działań interwencyjnych, które pozwalają na natychmiastową ocenę sytuacji i podjęcie niezbędnych działań remontowych. 

inspekcja

badanie termowizyjne z drona