Badanie termowizyjne z drona – celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności wykonywania badań termowizyjnych przy użyciu drona z kamerą termowizyjną. Szkolenie skierowane jest do osób, które w swojej działalności używają bezzałogowych statków powietrznych albo chcą je stosować do inspekcji z powietrza, używając kamer termowizyjnych. 

Szkolenie teoretyczne trwa min. 12 godzin i jest prowadzone w 2 wersjach do wyboru: 

 1. Szkolenie stacjonarne – 2 dni 
 1. Szkolenie na platformie e-learningowej – 12 godzin 

Zakres szkolenia teoretycznego: 

 1. Podstawy z termowizji.  
 1. Zasady działania kamery termowizyjnej. 
 1. Sprzęt możliwości i ograniczenia. 
 1. Wykrywanie i ocena obiektów. 
 1. Charakterystyka obiektów dynamicznych i statycznych. 
 1. Zasady wykonywania lotów z kamerami termowizyjnymi. 
 1. Właściwe parametry lotu, wysokość, prędkość w termowizji. 
 1. Analiza przykładowych obrazów z kamery termowizyjnej. 
 1. Zakres temperaturowy, ustawienia. 
 1. Ustawienia emisyjności. 
 1. Ustawienia temperatury odbitej. 
 1. Tabela emisyjności. 
 1. Narzędzia, punkt pomiarowy, obszar, min. i max. temperatura, izoterma. 
 1. Temperatura odniesienia. 

Szkolenie praktyczne trwa 4 godziny. 

Zakres szkolenia praktycznego: 

 1. Zajęcia praktyczne w terenie. 
 1. Ćwiczenia z prawidłowej oceny obiektów oraz właściwego lotu. 
 1. Termografia z innego kąta widzenia, ostrość, rozdzielczość przestrzenna, mapa przestrzenna, mapowanie terenu, emisyjność, temperatura odbita, dostosowanie obrazu, wpływ warunków atmosferycznych na pomiary. 
 1. Przed lotem, lot i po locie: baterie, śmigła, lokalizacja, pogoda. Zasięg wzroku, tryby lotu. 
badanie termowizyjne z drona
Badanie termowizyjne z drona 2