Open A2 – Egzamin teoretyczny do kategorii otwartej A2 pilota drona uprawniającego do wykonywania lotów w zasięgu wzroku VLOS dronami o masie od 500 g do 2 kg, bez nadanej klasy, w odległości nie mniejszej niż 50 m od ludzi (dla A3 150 m od ludzi). 

NSTS-01 – europejskie uprawnienia pilota drona do wykonywania lotów w zasięgu widoczności wzrokowej VLOS lub z widokiem pierwszej osoby (FPV) z użyciem bezzałogowych statków powietrznych kategorii szczególnej o masie < 4 kg. S

NSTS-02 – europejskie uprawnienia pilota drona do wykonywania lotów w zasięgu widoczności wzrokowej VLOS lub z widokiem pierwszej osoby (FPV) z użyciem bezzałogowych statków powietrznych

NSTS-03 – europejskie uprawnienia pilota drona do wykonywania lotów w zasięgu widoczności wzrokowej VLOS z użyciem bezzałogowych statków powietrznych typu płatowiec (A) kategorii szczególnej o masie < 25 kg. Szkolenie

NSTS-05 – europejskie uprawnienia pilota drona do wykonywania lotów w zasięgu widoczności wzrokowej VLOS, jak i poza zasięgiem widoczności wzrokowej BVLOS, z użyciem bezzałogowych statków powietrznych kategorii szczególnej o masie < 4 kg.

NSTS-06 – europejskie uprawnienia pilota drona do wykonywania lotów w zasięgu widoczności wzrokowej VLOS, jak i poza zasięgiem widoczności wzrokowej BVLOS, z użyciem bezzałogowych statków powietrznych typu wielowirnikowiec (MR) kategorii szczególnej o masie < 25 kg.

NSTS-07 – europejskie uprawnienia pilota drona do wykonywania lotów w zasięgu widoczności wzrokowej VLOS, jak i poza zasięgiem widoczności wzrokowej BVLOS, z użyciem bezzałogowych statków powietrznych płatowca (A) kategorii szczególnej o masie < 25 kg.

Fotogrametria niskiego pułapu – Szkolenie ma na celu wprowadzenie uczestnika w zagadnienia merytoryczne i praktyczne przygotowanie oraz wykonanie prac związanych z pozyskiwaniem danych terenowych z wykorzystaniem Bezzałogowych Statków Powietrznych.

Badanie termowizyjne z drona – Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności wykonywania badań termowizyjnych przy użyciu drona z kamerą termowizyjną.

Szkolenie pt. „Teledetekcja w Rolnictwie” składa się z części teoretycznej (wykłady) oraz praktycznej (warsztaty). Szkolenie dedykowane jest dla osób, które chcą zapoznać się bliżej z tematyką pozyskiwania danych w rolnictwie przy użyciu kamer RGB/Multispektralnych oraz analizą wskaźnika wegetacji upraw.